Rekreace na Lipně - facebook

Užijte si nezapomenutelné okamžiky v soukromí lipenské přehrady

Rekreace na Lipně

Podmínky pobytu

 

Vážení hosté, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše služby. Pro Vaši kompletní představu, co Rekreace na Lipně přesně obnáší, jsme pro Vás připravili následující informace. Věnujte prosím maximální pozornost podmínkám pobytu.

1) OBECNÉ INFORMACE

Rekreace na Lipně poskytuje ubytování všem zájemcům – fyzickým i právnickým osobám, osoby mladší 18 let mohou služby využívat v doprovodu osob starších 18 let. Smluvní vztah mezi objednavatelem a pronajímatelem vzniká na základě vyplněné objednávky odesláním a doručením. Smluvní vztah je právoplatně uzavřen uhrazením první splátky (zálohy) objednatelem.

2) VYBAVENÍ OBJEKTU

Počet lůžek včetně přistýlek je stanoven jako maximální počet osob včetně dětí, které mohou být v objektu ubytovány. Větší počet osob musí být vždy dopředu dohodnut s pronajímatelem stejně tak jako větší počet psů než 1, který je na objektu povolen.

Objekt disponuje základním vybavením: užitkovou vodou, WC, elektřinou, vybavenou kuchyní s možností vaření, koupelnu s vanou , ložní prádlo. Detailní vybavení celého objektu je uvedeno na hlavní úvodní webové stránce.

Jedná se o týdenní pobyty. Nástup je vždy v sobotu od 13.30 do 15.30 hodin (dle rekreačního domu). Vzhledem k tomu, že se nejedná o pension, ale o pronájem rekreačního domu, žádáme hosty, aby dodrželi předepsaný čas příjezdu (přesný čas bude upřesněn v ubytovacím voucheru, který host obdrží e-mailem nejpozději 3 dny před příjezdem). Ukončení vždy v sobotu a to nejpozději od 10.00 hodin do 10.30 hodin (dle rekreačního domu). Pronajímatel hosty očekává přímo na objektu. V mimosezóně lze sjednat i zkrácené pobyty. Čas nástupu je od 14h30 do 16h30, není-li uvedeno jinak. V tomto případě Vám na požádání zašleme individuální cenovou nabídku. Nástup na objekt po 20h00 je pouze po předchozí domluvě a za příplatek 300 Kč.

Standardně jsou ceny uvedeny za celý objekt a pobytový týden (viz Ceník).

Na místě uhradí hosté pronajimateli místní poplatek obecnímu úřadu (12 Kč rekreační poplatek za os. (12-72 let) a den + 3 Kč poplatek z ubytovací kapacity/za každou os. a den) proti vydanému potvrzení, v případě psa poplatek 560 Kč za jednoho psa a týden. Po převzetí objektu složí hosté kauci ve výši 3 000 Kč, která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajimateli po ukončení pobytu.

Povlečení na lůžka jsou k dispozici a zahrnuta v ceně. K ceně pobytu se účtuje spotřeba el.energie 2,50 Kč/1kWh. U letních pobytů je to cca 500 Kč/týden, u zimních pobytů cca 1 500 Kč/týden. Přiměřená spotřeba užitkové vody studené i teplé je zahrnuta v ceně pobytu.

Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid: vyluxovat, vytřít podlahy, umýt/uklidit nádobí, svléct povlečení, v letních měsících poklidit terasu a gril). Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajimatel oprávněn požadovat úhradu ve výši 2 000 Kč. Tato částka bude odečtena z vratné kauce. Závěrečný úklid lze objednat před nástupem na pobyt za příplatek 1 200 Kč. V rámci předání nepoškozeného a čistého objektu žádáme hosty, aby si na svůj pobyt vzali s sebou přezůvky. V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše telefonicky pronajimatele, který je povinen závadu v nejkratším možném čase odstranit. Tel. číslo pronajimatele je uvedeno v dispozicích k nástupu. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

V rekreačním domě je přísný zákaz kouření.

3) OBJEDNÁVKA POBYTU

Odešlete pomocí on-line rezervace "REZERVAČNÍ FORMULÁŘ. Zároveň Vám budou sděleny informace potřebné pro úhradu první splátky - zálohy na pobyt na účet pronajímatele (číslo účtu, variabilní a konstantní symbol, apod.) Vytiskněte si tyto informace a postupujte podle uvedených pokynů!

Závaznou rezervaci pobytu Vám pronajímatel provede dnem připsání první splátky - zálohy na pobyt na účet pronajímatele. Po úhradě první splátky Vám odešleme poštou elektronicky " Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu ". Úhradou zálohy klient stvrzuje svůj konečný souhlas s podmínkami pobytu. K doplatku budete vyzváni 6 týdnů před Vaším nástupem na pobyt (nejedná-li se o last minute). Jakmile doplatek obdržíme, odešleme Vám "Potvrzení o zprostředkování rezervace pobytu" (ubytovací poukaz), který obsahuje další potřebné informace, jako popis cesty k objektu a tel. číslo na pronajimatele. Tímto ubytovacím poukazem se prokážete pronajímateli při nástupu na pobyt.

U objednávek v termínu kratším než 31 dní před nástupem na pobyt je závazná rezervace pobytu provedena dnem připsání celkové úhrady pobytu na účet pronajímatele!

U silvestrovského pobytu je závazná rezervace provedena po připsání celkové částky za pobyt na účet pronajímatele.

4) ÚHRADA POBYTU

První splátku zálohy na pobyt pronajímatele odešlete (uhraďte) tak, aby byla připsána na účet nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání objednávky! U fakturovaných pobytů podmínkou pro definitivní rezervaci je dodržení lhůty splatnosti uvedené na faktuře!

Objednatel uhradí první splátku - zálohu na pobyt převodním příkazem, poštovní poukázkou typu A (obdrží objednatel na každé poště), nebo složením částky v hotovosti na účet pronajímatele u banky tak, aby částka byla na účet připsána vždy nejpozději do 17:00 hodin posledního dne dočasné rezervace (bankovní převod či platba složenkou může trvat až 3 pracovní dny!!). Pro uhrazení doplatku budete vyzváni 6 týdnů před nástupem na pobyt. V případě, že doplatek nebude uhrazen do doby 30 dnů před nástupem na pobyt bez odůvodnění, pobyt se automaticky ruší a záloha propadá. V případě nabídky last minute je objednatel povinen uhradit celou částku za pobyt nejpozději 4 dny před nástupem.

Objednatelům, kteří mají možnost využít finančního příspěvku od svého zaměstnavatele, nabízíme využití této možnosti. V rámci naší zprostředkovatelské činnosti zabezpečíme fakturaci objednaného pobytu dle údajů, které nám uvedete ve druhém kroce objednávky (fakturační adresa, IČ, DIČ, text na fakturu a výše fakturované částky). Nelze fakturovat místní poplatky hrazené obecnímu úřadu a poplatek za psa! V případě, že hosté již uhradili zálohu, není možná zpětná dofakturace celkové částky - v tomto případě může být vystavena faktura pouze na rozdíl celkové částky a uhrazené zálohy. Podmínkou vystavení faktury je dodání přesných fakturačních údajů v období nejdéle 6 týdnů před nástupem na pobyt a dodržení splatnosti faktury v době nejdéle 30 dní před nástupem. Případná dofakturace na poslední chvíli (tedy v období 30 dní před nástupem) není možná!

Pronajímatel neodpovídá za případné zdržení při vyřízování objednávky či za její vypršení v případě, že klient nedodrží přesné pokyny pro odeslání zálohy, tj. variabilní symbol či částku první splátky - zálohy za pobyt.

U silvestrovského pobytu je závazná rezervace provedena po připsání celkové částky za pobyt na účet pronajímatele.

K úhradě zálohy i doplatku má Objednatel možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Objednatel prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Pronajímatel mění stav úhrady pobytu zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě a Objednatel tak má kdykoliv na své platební stránce k dispozici informace o stavu úhrad pobytu.. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává objednatel pronajímateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které objednatel uvede při objednání, slouží výhradně pro  potřebu pronajímatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

5) STORNOVACÍ PODMÍNKY

Na objednatele, který odstoupí písemnou formou od zprostředkovaného pobytu po vystavení a odeslání „Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu“, se vztahují následující stornovací podmínky:

zrušení pobytu 31 dní před nástupem a více: poplatek 20% z celkové ceny pobytu
zrušení pobytu 30-15 dní před nástupem: poplatek 50% z celkové ceny pobytu
zrušení pobytu 14-0 dní před nástupem: poplatek 100% z celkové ceny pobytu

u silvestrovského pobytu:

zrušení pobytu 31-0 dní před nástupem:

poplatek 100% z celkové ceny pobytu

Částky budou poukázány zpět na účet klienta do 3 pracovních dnů od písemného nahlášení storna. Pobyty, od kterých nebylo odstoupeno písemnou formou, jsou považovány za závazně platné. Pokud by objednatel na pobyt nenastoupil, náleží zprostředkovateli 100% z celkové ceny za pobyt.

DOPOČUJEME, aby se hosté před každým pobytem pojistili proti stornu!

Jestliže objednatel zajistí za sebe náhradu, je objednávka vyřizována klasickým způsobem a na požádání je vydáno potvrzení o změně jména a příjmení hosta, kterým se náhradník prokáže u pronajimatele.

Má-li zákazník požadavek přesunout již objednaný a uhrazený pobyt na jiný termín, je tento přesun zpoplatněn jednorázovou částkou ve výši 1.000 Kč. Tyto přesuny není možné realizovat v rozmezí 40 a méně dnů před nástupem.

6) ODPOVĚDNOST - REKLAMACE - ZRUŠENÍ POBYTU ZPROSTŘEDKOVATELEM

V případě, že rekreační objekt není způsobilý pro ubytování z nepředvídatelných důvodů, pronajímatel má povinnost nabídnout zákazníkovi náhradní objekt stejné kvality. Pokud se nepodaří náhradní objekt zajistit, vrátí pronajímatel objednateli celou platbu, která byla v souvislosti s objednávkou hosty uhrazena. Objednatel nemá právo na žádnou další náhradu.

Pronajimatel neodpovídá za případné zastavení či omezení provozu veřejných koupališť, restaurací, prodejen, diskoték, kin, divadel a dalších zařízení a provozoven služeb, které nebylo možné předem předvídat, včetně kvality vody v rybnících, řekách a jezerech, které umožňují v letní sezóně koupání v přírodě, ani za nadměrný výskyt komárů a jiného létajícího a lezoucího hmyzu!

Jakákoliv reklamace musí být podána písemně formou protokolu. Veškeré stížnosti hostů musí být řešeny v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu. Stížnosti, které se nepodařilo vyřešit v místě pobytu, budou písemně sepsány mezi hostem a majitelem rekreačního objektu.

Pronajímatel neodpovídá za žádnou škodu na zdraví a majetku, která by zákazníkovi při pobytu na objektu vznikla. Zákazník odesláním objednávky zprostředkovateli potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na vybraném objektu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Jako reklamaci nelze považovat stížnost na neuklizený objekt - stížnost tohoto typu musí být řešena při přebírání objektu.